Certificaat

Vrouwelijke Professionals in Werk en Privé

Na implementatie van de innovatieslag komt je bedrijf in aanmerking voor:

Certificaat: Vrouwelijke professionals in werk en privé

De uitgifte van het certificaat gaat gepaard met toetsing in welke mate jouw vrouwelijke Young Professionals het leven kunnen leiden dat ze willen en waar ze recht op hebben.

Het certificaat ‘vrouwelijke professionals in werk en privé’ zorgt ervoor dat:

• Jouw bedrijf extra aantrekkelijk is voor vrouwelijke Young Professionals
• De bedrijfsreputatie wordt verbeterd
• Duidelijk is waar het bedrijf voor staat
• Je een goed verhaal hebt voor de interne en externe organisatie
• Je laat zien dat innovatie in het bedrijf belangrijk is

Toetsing en evaluatie

Na de innovatieslag vindt na 3 maanden een toetsing plaats in het bedrijf. Vervolgens vindt ieder jaar een evaluatie plaats.
Na uitgifte van het certificaat wordt een persbericht gepubliceerd, een bericht op de zakelijke website en wordt aandacht besteed aan jouw innovatieslag via social media kanalen. Iedereen mag weten dat jij als bedrijf open staat voor vernieuwing en jouw vrouwelijke Young Professionals koestert, in welke rol dan ook.

Aanbod

Certificaat: Vrouwelijke Professionals in Werk en Privé

Investering: 100% Vrouwelijke Professionals in Werk en Privé Certificaat: € 5.000 voor toetsing, uitgifte 1 jaar & publiciteit
Verlenging certificaat en hertoetsing: € 3.500 per jaar

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten

Ik wil weten of mijn organisatie in aanmerking komt voor certificering

12 + 11 =

Pin It on Pinterest