WEL OF GEEN KIND?


Laat jouw professionals ontdekken of kinderen in hun droomleven passen

De gelukkige, werkende, vruchtbare hoogopgeleide en zelfbewuste vrouw stelt deze vraag vaak uit. Onder andere omdat het leven gelukkig, vrij en vol ambitie is. Maar deze vraag kan door de factor tijd niet zomaar op de lange baan geschoven worden. Als werkgever help je jouw vrouwelijke medewerkers enorm bij het in alle vrijheid kunnen nemen van misschien wel hun grootste levensvraag ooit.

Het is een prachtig gebaar als je als werkgever je Young Professionals, die worstelen met deze vraag, helpt in de onzekere tijd van een babydilemma.

Actief aan de slag gaan met dit dilemma lost een aantal prangende kwesties van deze vrouwen op:

 • Het knagende gevoel verdwijnt
 • Het innerlijke conflict is opgelost
 • De tijd is niet langer een vijand
 • Minder kans op spijt als er een weloverwogen beslissing wordt genomen
 • Meer kunnen genieten van de leuke dingen
 • Je weet wat jouw levensdoelen zijn en wat telt voor jou
 • Keuzes geven je een gevoel van vrijheid
 • Hoe langer je wacht, des te geforceerder/gejaagder de beslissing wordt
 • Verkleinen kans op kinderloosheid als je een keuze maakt (als je besluit moeder te willen worden)
 • Minder kans op levenslang spijt als je de reden van de twijfel hebt onderzocht en een bewuste keuze maakt
 • Een keuze creëert rust en ruimte in je hoofd
 • De vraag wegwuiven is uitstel en lost niets op; de vraag verdwijnt er niet mee
 • Als wordt besloten om geen moeder te willen worden, kunnen vrouwen het vrije leven dat ze ervaren continueren zonder enige vorm van tijdsdruk. De status van eicellen is niet langer een issue

Jouw Young Professionals kunnen verder met hun leven, met of zonder kind(eren)

Wel of geen kind?

Vanaf het 26e levensjaar gaan eicellen kwalitatief en kwantitatief achteruit. Hoe eerder over deze vraag wordt nagedacht, hoe beter het is in het proces van het maken van de keuze. Uitstel kan uitlopen op afstel. Vanuit het perspectief van de vrouw is dat dan een voldongen feit.

Dat is jammer; in alle vrijheid deze belangrijke levenskeuze maken is geen overbodige luxe.

In het online keuzeprogramma ‘Ontdek of kinderen in jouw droomleven passen’ gaan jouw Young Professionals op zoek naar het voor hun beste antwoord met als doel om een keuze te maken op basis van gevoel, aangevuld met een dosis gezond verstand.

Ontdek of kinderen passen in het leven van jouw Young Professionals
De ideale combinatie om een afweging te maken op basis van gevoel en gezond verstand staan in dit programma centraal.

Online keuzeprogramma:

Ontdek of kinderen passen in het leven van jouw Young Professionals

Het programma heeft zes lessen en duurt ongeveer 6-10 weken.
Langer of korter kan ook. Starten kan direct.

Stap 1: Inzicht in je babydilemma
Stap 2: De oorzaken onderzoeken
Stap 3: De oorzaken wegen
Stap 4: Overige factoren
Stap 5: Visualiseren, spiegelen en rust
Stap 6: Een keuze maken

Als eenmaal met dit stappenplan deze grote levensvraag beantwoord is, dan kunnen jouw Young Professionals dit ook inzetten voor andere dilemma’s en beslissingen in hun leven. De invloed van deze vaardigheid tot het nemen van beslissingen is groot en waardevol in leven en werk.

Beter kiezen maakt het leven een stuk makkelijker en vooral ook leuker.
Je wordt ook gelukkiger van het maken van keuzes in alle vrijheid.

Aanbod

Het online keuzeprogramma kan op maat worden gemaakt/aangeboden of is per medewerker te boeken vanaf € 199,- exclusief BTW.
Het programma is volledig online te volgen of met persoonlijke begeleiding.

Ik wil mijn medewerkers laten starten met het online keuzeprogramma

6 + 11 =

Pin It on Pinterest