Disclaimer Baby Dilemma

De website van Baby Dilemma heeft slechts een paar ‘dingen‘ om rekening mee te houden. Noem het ‘de kleine lettertjes’:

Baby Dilemma besteedt veel aandacht aan de website www.babydilemma.nl. Desalniettemin kan zij niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de gegevens en inhoud van de site.

Er worden in uitingen nooit harde uitspraken gedaan of je wel of niet aan kinderen moet beginnen, alle uitspraken zijn slechts adviserend van aard en veel uitlatingen op de website zijn gebaseerd op persoonlijke meningen en ervaringen.

Baby Dilemma aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site.

Baby Dilemma richt zich op de periode voorafgaand aan een mogelijke zwangerschap. In die periode is het voor vrouwen vaak onbekend of ze kinderen kunnen krijgen. Toch kan het voorkomen dat dit onderwerp gevoelig ligt bij vrouwen die graag kinderen willen
krijgen en waarbij het niet of moeilijk lukt.

De foto’s/video’s op de website zijn verboden te gebruiken zonder toestemming.

Pin It on Pinterest